DesigNet - All notes of world in our design
דף הבית » עיצוב גרפי
 

אמנות גרפית

עיצוב גרפי עבורינו אינו עוד מונח ... אנחנו מתייחסים לעיצוב הגרפי באופן אמנותי לכן קראנו לכותרת "אמנות גרפית" . יש מעצבים גרפיים בעלי כשרון גרפי אך חסרי מגע אמנותי מפני שלא כל גרפיקאי הוא אמן..

אצלנו בחברה אנו  מיישמים את המוטו שלנו "יחס אישי" כל לקוח קטן כגדול מקבלים יחס שווה הן בהתייחסות והן בהשקעה המחשבתית בעת בניית המוצר הגרפי.

 תשומת הלב למכלול הפרטים בארגון / עסק הן אלו המעניקים השראה לביצוע הגרפי - אמנותי שלנו.